کارت هوشمند = ارتقاء عملکرد مراکز آموزشی

ترکیب تجربه فنی و تکنولوژی روز

خريد از بوفه هاي دانشگاه و مدارس و پرداخت هزينه هاي متفرقه

با دارا بودن اين كارت نياز به حمل پول خرد مرتفع شده و در حقيقت از كيف الكترونيكي جامع اين كارت مي توان جهت پرداخت هزينه هاي مختلف استفاده نمود. اتصال اين كيف پول به كارت هاي بانكي سيستم شتاب در كشور صاحب آنرا قادر مي سازد تا در هر زمان اقدام به شارژ آن نموده و حتي در موارد ضروري به دوست يا همكار خود از طريق اين كارت به كارت هوشمند فرد مورد نظر مبلغي را قرض دهد. خدمات اعتباری در دستگاه های فروش کتاب و لوح فشرده و همچنین ماشین های خدمات چاپ جزوه نیز به همین ترتیب می تواند باشد.

جهت بهره مندی از کارت هوشمند دانشجویی و دانش آموزی از اینجا شروع کن.